GUN GALLERY IN THAILAND

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - popom456

หน้า: [1]
1
สอบถามผู้รู้ครับ
ผมได้สมัครสมาชิกสนามยิงปืนแล้ว  และได้ไปยิงปืนสนามนี้อยู่ ส่ำเสมอ ด้วยปืนของตัวเอง ขนาด .38 และ 9 มม. ลูกซอง12  จนมีความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัยในการยิงปืนแล้ว  แต่ไม่ได้รับการฝึกอบรบจากสนาม จึงไม่มีใบผ่านอบรม
   สอบถามดังนี้ครับ
1. ผมจะซื้อปืน .45 และ .357  เพื่อการกีฬา  ไม่ทราบว่าผมต้องอบรมหลักสูตรยิงปืนเพื่อได้ใบผ่านอบรมด้วยหรือปล่าวครับ
2. ผมได้ใบรับรองสมาชิกจากสนามยิงปืน  แค่รับรองว่าเป็นสมาชิกสนามจริง    แต่ไม่มีใบผ่านอบรมยิงปืน   ผมสามารถขอ ป.3 ได้ไหม
3. ผมต้องอบรมหลักสูตรยิงปืน หรือปล่าว ค่าอบรม 4500/วัน ได้ใบอบรมหน้า: [1]