GUN GALLERY IN THAILAND

***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Gotcha

 • @ M:I:101 @
 • ***
 • 18479
 • +1743/-710
 • ㋡ SFFM: MI:101 ㋡
***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2015, 08:03:37 »

ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ


. ร้านปืนโยธิน                          02-221-2439 /  02-221-8328       Fax. 02-226-2928
. ร้่านปืนพงศ์                            02-226-2937/   02-623-7898
. ร้านปืนประโยชน์                     02-221-3350 /  02-226-4994        Fax. 02-224-0632 ปิด เสาร์-อาทิตย์
. ร้านปืนไพศิษฐ์                        02-221-2668 /  02-623-8459       Fax. 02- 221-8097
. ร้่านปืน ม.ฮะกีมี                       02-222-7791 / 02-222-8371        Fax. 02-226-5924

. ร้านปืนเทเวศน์                        02-621-2096-8 /  02-222-7537    Fax. 02-621-2099
. ร้่านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม          02-224-5357                                 Fax. 02-224-5222
. ร้านปืน พ. พาณิชย์                   02-222-0767,  02-222-0742 < ร้านป้า>
. ร้านปืน พ.วังบูรพา                    02-222-6949 , 02-222-2353
. ร้านปืน เอกภัทร,Hybrid Gun     02-623-8688                                 Fax. 02-623-8689

. ร้านปืนแสงทอง                       02-225-2428 / 02-221-7808
. ร้านปืนพรมีลาภ                       02-225-8799 / 02-621-2908-9
. ร้่านปืนรัตนา                            02-221-4638 / 02-222-3054,  02-222-0314
. ร้านปืนชาตรี                            02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177   Fax. 02-223-8832
. ร้่านปืนสี่พระยา                        02- 221-8544

. ร้่านปืนอำพล                           02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731   Fax. 02-225-8630
. ร้านปืนเพชรกำธร                     02-225-8629
. ร้านปืนสองพี่น้อง                     02-222-4608
. ร้านปืนสมพล                          02-226-1370 / 02-226-2252
. ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม           02-226-1370 /

. ร้านปืนไกอาร์ม                         02-225-9870   Fax. 02-225-8502
. ร้านปืนสันทนา                         02-225-8798,  222-0542,   222-6270            Fax. 02-225-3402
. ร้่านปืนธง                                02-222-7784 / 02-623-9838-9
. ร้านปืนราชา                             02-224-8550 / 02-224-8470
. ร้านปืนนครหลวง                      02-222-6724 / 02-2262879

. ร้านปืนดำริห์การค้า                    02-222-8228
. ร้านปืนอำนาจ                           02-222-2630 / 02-221-0252 Fax 02-225-8982
. ร้านปืนเนรมิต                            02-621-2526
. ร้านปืนนิมิตร                             02-222-0562 / 02-222-0614
. ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า       02-224-6944 / 02-221-7131

. ร้านปืนเอนกและบุตร                  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
. ร้านปืน ศ. ธนพล                       02-223-6457
. ร้านปืนมิตรภาพ                         02-221-9469
. ร้านปืนหัสดินทร์                         02-226-3409
. ร้านปืน สายใจ                           02-623-8433
   
. ร้านปืนประทีป ข้างร้านเฮียตัง      02-222-6707
. ร้านอาภา ข้าง ช่างสุพล              02-223-5404 / 081-694-9988         
. ร้่านนิวปืนสุขเสมอ                      02-225-5377 / 02-222-8228 / 081-900-2755
. ร้านปืนหมู่ชั้น                             02-221-1545
. ร้านปืนสนั่นไพร ปืนทวีป             02-2212269  02-2228790 02-2229877

. ร้านปืน บ้านหม้อ                         02-223-4635
. ร้านปืนเพ็ญจันทร์                        02-222-0430, 02-222-9524  FAX    02-223-2717
. ร้านปืน ส.พาณิช                         02-663-6844/ 02-221-2920
. ร้านปืนอนันต์                              02-224-9831
. ร้านสุธรรมพาณิชย์                       02-221-5178-9  FAX 02-225-2610

. ร้านนภากร ไฟร์อาร์มส                  02-221-3314-15    < ร้านเดียวกันกับ ร้านเฮียตัง เบลดส์ แอ่นด์กันส์>
. ร้านปืนอินฟินิตี้                            02-621-1668-9   Fax 02-621-1668  www.aumnajfirearms.com
. ร้านปืนสุชาติและเพื่อน                 02-221-2239        <ใกล้ ปืนหมู่ชั้น>
. ร้านปืนพินิตย์                               02-2263712 -3

. ร้านปืนชัยรัตนา   บางบัวทอง         02-922-7004-5 / 089-897-4922 คุณปาลิดา  < ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง>
. ร้านกันส์เซอร์วิส   บางพลัด            02-881-1489, 081-356-9240 Fax 02-881-1488
. ร้านปืนซันไชน์ < Option Guns>    02-622-3336 / 081-944-9619
. ร้านปืนสมิท ข้าง ๆ ร้านปืนรัตนา      02-622-1206  มือถือ 081-4888667
. ร้านปืนปิยะ                                   02-222-3575  / 087-825-5225

 

 

 
" ทำเหตุในปัจจุบันดี...ผลในอนาคต...ย่อมต้องดี "

ออฟไลน์ jeam_9

 • **
 • 190
 • +7/-10
 • ไม่ต้องมัวตามหาคนดี เพราะคนดีควรเริ่มจากตัวเราก่อน
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2015, 17:44:40 »
 :LIKE:
ความกดดัน ทำให้ถ่านกลายเป็นเพชร

ออฟไลน์ lekmuk

 • ***
 • 269
 • +0/-5
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 13:42:24 »
หน้านี้ ดี สุดๆ
ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ


. ร้านปืนโยธิน                          02-221-2439 /  02-221-8328       Fax. 02-226-2928
. ร้่านปืนพงศ์                            02-226-2937/   02-623-7898
. ร้านปืนประโยชน์                     02-221-3350 /  02-226-4994        Fax. 02-224-0632 ปิด เสาร์-อาทิตย์
. ร้านปืนไพศิษฐ์                        02-221-2668 /  02-623-8459       Fax. 02- 221-8097
. ร้่านปืน ม.ฮะกีมี                       02-222-7791 / 02-222-8371        Fax. 02-226-5924

. ร้านปืนเทเวศน์                        02-621-2096-8 /  02-222-7537    Fax. 02-621-2099
. ร้่านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม          02-224-5357                                 Fax. 02-224-5222
. ร้านปืน พ. พาณิชย์                   02-222-0767,  02-222-0742 < ร้านป้า>
. ร้านปืน พ.วังบูรพา                    02-222-6949 , 02-222-2353
. ร้านปืน เอกภัทร,Hybrid Gun     02-623-8688                                 Fax. 02-623-8689

. ร้านปืนแสงทอง                       02-225-2428 / 02-221-7808
. ร้านปืนพรมีลาภ                       02-225-8799 / 02-621-2908-9
. ร้่านปืนรัตนา                            02-221-4638 / 02-222-3054,  02-222-0314
. ร้านปืนชาตรี                            02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177   Fax. 02-223-8832
. ร้่านปืนสี่พระยา                        02- 221-8544

. ร้่านปืนอำพล                           02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731   Fax. 02-225-8630
. ร้านปืนเพชรกำธร                     02-225-8629
. ร้านปืนสองพี่น้อง                     02-222-4608
. ร้านปืนสมพล                          02-226-1370 / 02-226-2252
. ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม           02-226-1370 /

. ร้านปืนไกอาร์ม                         02-225-9870   Fax. 02-225-8502
. ร้านปืนสันทนา                         02-225-8798,  222-0542,   222-6270            Fax. 02-225-3402
. ร้่านปืนธง                                02-222-7784 / 02-623-9838-9
. ร้านปืนราชา                             02-224-8550 / 02-224-8470
. ร้านปืนนครหลวง                      02-222-6724 / 02-2262879

. ร้านปืนดำริห์การค้า                    02-222-8228
. ร้านปืนอำนาจ                           02-222-2630 / 02-221-0252 Fax 02-225-8982
. ร้านปืนเนรมิต                            02-621-2526
. ร้านปืนนิมิตร                             02-222-0562 / 02-222-0614
. ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า       02-224-6944 / 02-221-7131

. ร้านปืนเอนกและบุตร                  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
. ร้านปืน ศ. ธนพล                       02-223-6457
. ร้านปืนมิตรภาพ                         02-221-9469
. ร้านปืนหัสดินทร์                         02-226-3409
. ร้านปืน สายใจ                           02-623-8433
   
. ร้านปืนประทีป ข้างร้านเฮียตัง      02-222-6707
. ร้านอาภา ข้าง ช่างสุพล              02-223-5404 / 081-694-9988         
. ร้่านนิวปืนสุขเสมอ                      02-225-5377 / 02-222-8228 / 081-900-2755
. ร้านปืนหมู่ชั้น                             02-221-1545
. ร้านปืนสนั่นไพร ปืนทวีป             02-2212269  02-2228790 02-2229877

. ร้านปืน บ้านหม้อ                         02-223-4635
. ร้านปืนเพ็ญจันทร์                        02-222-0430, 02-222-9524  FAX    02-223-2717
. ร้านปืน ส.พาณิช                         02-663-6844/ 02-221-2920
. ร้านปืนอนันต์                              02-224-9831
. ร้านสุธรรมพาณิชย์                       02-221-5178-9  FAX 02-225-2610

. ร้านนภากร ไฟร์อาร์มส                  02-221-3314-15    < ร้านเดียวกันกับ ร้านเฮียตัง เบลดส์ แอ่นด์กันส์>
. ร้านปืนอินฟินิตี้                            02-621-1668-9   Fax 02-621-1668  www.aumnajfirearms.com
. ร้านปืนสุชาติและเพื่อน                 02-221-2239        <ใกล้ ปืนหมู่ชั้น>
. ร้านปืนพินิตย์                               02-2263712 -3

. ร้านปืนชัยรัตนา   บางบัวทอง         02-922-7004-5 / 089-897-4922 คุณปาลิดา  < ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง>
. ร้านกันส์เซอร์วิส   บางพลัด            02-881-1489, 081-356-9240 Fax 02-881-1488
. ร้านปืนซันไชน์ < Option Guns>    02-622-3336 / 081-944-9619
. ร้านปืนสมิท ข้าง ๆ ร้านปืนรัตนา      02-622-1206  มือถือ 081-4888667
. ร้านปืนปิยะ                                   02-222-3575  / 087-825-5225

 

ออฟไลน์ ♥♥ณคร สุวรรณภูมิ@เขยอุบล{เขยน้อย}โซ้ยตี๋♥♥

 • รักกันวันละนิด จิตแจ่มใส่
 • ***
 • 7120
 • +335/-710
 • CZ452-2E ZKM SUPERMATCH
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 11:30:09 »
 :LIKE:

ออฟไลน์ Trat

 • **
 • 2
 • +0/-2
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 19:01:32 »
 :LIKE:

ออฟไลน์ painkiller

 • **
 • 2
 • +1/-0
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 19:55:51 »
 :LIKE:

ออฟไลน์ tom1412

 • **
 • 31
 • +1/-1
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 17:59:59 »
ขอบคุณครับ ข้อมูลดีๆครับ :)

ออฟไลน์ Yai Carmungwed

 • **
 • 1598
 • +54/-73
 • คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น ส่วนผมชอบเล่นปืนครับ
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 09:32:26 »
 :>
Yai Carmungwed  (Sapankwane )  Nakhonpathom---Colt Gold Cup Trophy .45 ---.357รูเกอร์ SP101--- Colt 9ซุปเปอร์---กล็อก19 ---เรมิงตัน 870

ออฟไลน์ Pimon.Pe

 • **
 • 2
 • +0/-1
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2015, 09:26:43 »
 :LIKE: :LIKE: :LIKE:

ออฟไลน์ 7777777

 • **
 • 1
 • +0/-0
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2015, 08:48:34 »
ร้านพวกนี้ถ้าถามมาก เค้าจะว่าไหมครับ

Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2015, 14:22:39 »
 :LIKE:

ออฟไลน์ chammy

 • **
 • 1
 • +0/-0
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2016, 20:26:03 »
 :LIKE: :LIKE: :)

ออฟไลน์ ellinor

 • **
 • 3
 • +0/-0
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2017, 21:50:21 »
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ ถ้าจะให้ดีแนะนำร้านที่ราคาไม่แรงนะแจ๋วเลยท่าน

ออฟไลน์ จางวางขาว

 • **
 • 628
 • +33/-2
 • ชีวิต คือ การค้นคว้า รางวัล คือ การค้นพบ
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 08, 2018, 16:59:31 »
 :LIKE:  :P :P

ออฟไลน์ Gunnaja55

 • **
 • 3
 • +0/-0
Re: ***** ร้านขายอาวุธปืน ในกรุงเทพ *****
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2018, 19:28:38 »
 :LIKE: